Skip to main content

Ponuka služieb pre hospodárske zvieratá

Ponuka služieb kliniky Vet-centrum Nitra pre chovateľov hovädzieho dobytka je realizovaná formou poradenstva a s ním súvisiacimi podpornými aktivitami (prehliadka chovu, zber informácií, odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie, analýza získanej informačnej databázy a jej interpretácia s predložením návrhov na riešenie aktuálnych problémov). Konzultácie môžu byť jednorázové alebo periodické, v rôznych časových intervaloch – podľa dohody. Cieľom komunikácie Vet-centrum - chovateľ je vytvorenie programu alebo systému vedúcemu k zlepšeniu riešenej situácie v chove a následne monitorovanie dodržiavania navrhnutého programu a kontrola jeho účinnosti.

V oblasti rozborov odobratých vzoriek Vet-centrum spolupracuje s analytickými laboratóriami inštitúcií na Slovensku a v zahraničí (SCPV Nitra, sieť pracovísk ŠPVU, G-lab Nitra, SPU Nitra, UVL Košice, VFU Brno ...)
V prípade Vášho záujmu o konzultácie, môžete kontaktovať naše pracovisko telefonicky, pripadne e-mailom uvedenom v kontaktoch našej domovskej stránky Vet-centra.

Vet-centrum Nitra ponúka chovateľom hovädzieho dobytka služby v nasledujúcich oblastiach:

Produkčná medicína - udržiavanie zdravia stáda a jeho produkčnej výkonnosti (analýza parametrov stáda, diagnostika produkčných ochorení, preventívno-ozdravovacie programy, vakcinačné programy, zdravotný monitoring stáda)
Klinická dietetika zdravotne problémových stád
Špeciálne balíky služieb:
- - riešenie problematiky mastitíd- zvýšeného počtu somatických buniek, problémov s obsahom zložiek mlieka,(tuk, bielkoviny, BTS) riadenie hygienického programu dojenia
- - riešenie porúch reprodukcie– gynekologické vyšetrenie celého chovu, ošetrenie a synchronizácia ruje, sonografické vyšetrenie gravidity (USG)
- - riešenie zdravotnej problematiky končatín a paznechtov
- - návrh programu správneho odchovu teliat a mladého HD
Analýza a poradenstvo v oblasti welfare dojníc – mikroenvironmentálny manažment stáda dojníc, vo vzťahu k produkčným ochoreniam a produkčnej výkonnosti
Analyticko-technická podpora (metabolický profilový test - odber a rozbor biologického materiálu - telové tekutiny, vzorky tkanív; posúdenie kvality krmív, parametrov TMR, monitoring separácie TMR a príjmu sušiny; keto-diagnostika, on-farm mastitis testy)
Patologicko-anatomická pitva v chove a odber vzoriek s následnou interpretáciou nálezu
Kontinuálne vzdelávanie farmárov (odborné semináre k vybraným témam) a konzultácie (jednotlivo na vyžiadanie) v oblasti vzájomných interakcií medzi výživou a zdravím/chorobnosťou, reprodukciou a produkciou dojníc, ako aj zdravotno-produkčné posúdenie aktuálnej kŕmnej dávky dojníc s návrhmi na jej korekciu.

Veterinárna klinika Nitra

Akademická 3
949 01 Nitra

www.veterinarnaklinikanitra.sk
vetcentrum@veterinarnaklinikanitra.sk

Viac informácií v sekcii kontakty.

Ordinačné hodiny

Po - Pi 9.00 - 18.00
So - 9.00 - 12.00
Nedeľa a sviatky pohotovosť po telefonickom dohovore

V prípade nutnosti volajte:
037 / 651 39 13

Naša klinika ošetruje

Malé zvieratá
Exotické zvieratá
Kone
Hospodárske zvieratá

Sledujte tiež sekciu články pre aktuálne informácie týkajúce sa jednotlivých zvierat.